Com treballem?

COM TREBALLEM?

A PsicoAction entenem la psicologia com un procés individualitzat i adaptat a les qualitats de cada persona. Per aquest motiu, dissenyem plans d’intervenció personalitzats, realitzant un treball psicològic integrador i adaptat.

Metodologia de treball 

A PsicoAction treballem amb psicòlegs formats en diferents especialitats, els quals es troben constantment actualitzats en les seves respectives matèries. Davant de cada nou cas, després d’un breu anàlisis de la demanda, els coordinadors d’àrea s’encarreguen d’indicar el professional més adequat per conduir les sessions de psicologia. Així mateix, per poder realitzar una bona feina, a PsicoAction considerem bàsic que existeixi afinitat amb el psicòleg. Per aquest motiu, en cada cas s’escull el professional amb el que el client pugui sentir-se més còmode. En tots els casos, el nostre objectiu principal consisteix en ajudar a la persona a solucionar les seves possibles problemàtiques i assolir els seus objectius personals.

El treball psicològic realitzat des de PsicoAction es basa en l’orientació cognitiu-conductual. En les nostres sessions realitzem un ampli treball d’anàlisis amb el client per poder entendre la seva situació personal. A partir de l’empatia treballada, es proposa l’aplicació de tècniques destinades a generar canvis psicològics positius. Aquestes tècniques actuen principalment sobre la conducta, els pensaments i les emocions que experimenta la persona. Els nostres psicòlegs actuen com a guies per millorar el funcionament i el benestar psicològic, proporcionant les eines i el suport necessari per aconseguir-ho.

Funcionament de les sessions

Les nostres sessions presenten una hora de duració, sent aquest el període temporal que s’ha mostrat més eficaç en psicologia. Pel que respecta a la freqüència de sessions, a PsicoAction recomanem la periodicitat d’una sessió setmanal. No obstat, aquest aspecte pot variar en funció de la casuística de cada persona, pel que es poden realitzar sessions més o menys freqüents. A PsicoAction mirem d’adaptar-nos el màxim possible a les necessitats i voluntats dels nostres clients. A més, presentem ofertes especials per a aquelles persones que decideixen contractar diferents sessions amb antelació. Les sessions de psicologia es duen a terme al nostre local ubicat a Ripollet. Així mateix, per a aquells que no puguin desplaçar-se fins a nosaltres, oferim serveis de psicologia online o la possibilitat d’acudir al seu domicili particular. Independentment de la modalitat, a PsicoAction oferim una primera visita gratuïta per a conèixer-nos  i explicar-te la feina que realitzem.

Filosofia de treball

La nostra activitat professional presenta un propòsit ben definit: incrementar el benestar i la qualitat de vida de les persones. Concretament, l’objectiu que perseguim consisteix en apropar la psicologia i els seus beneficis als nostres clients.

A PsicoAction pretenem brindar un servei integral que permeti abastar els diferents àmbits de les persones. Per aquest motiu, en el nostre treball cobren una especial rellevància els nens i joves. Els pilars de PsicoAction estan constituïts pels serveis de psicologia educativa i psicologia esportiva. Aquests tenen com a objectiu principal apoderar els nens per a que puguin beneficiar-se i gaudir dels seus entorns relacionals. Des del nostre punt de vista, aprendre a utilitzar la psicologia durant la infantesa pot resultar de gran ajuda per desenvolupar una vida plena i satisfactòria.

Pel que respecta als adults, el nostre treball presenta una filosofia molt similar. De fet, la finalitat de les sessions de psicologia consisteix en dotar a les persones d’eines i habilitats psicològiques. El nostre propòsit és que el treball psicològic estimuli, en els nostres clients, el desenvolupament d’un paper actiu en la gestió de les seves vides. D’aquesta forma, utilitzem la psicologia com un instrument que facilita a les persones l’assoliment dels seus objectius personals i el desenvolupament d’un estat de benestar.