Psicologia d’Adults

A PsicoAction oferim sessions de Psicologia per a Adults amb l’objectiu d’ajudar a les persones a solucionar les seves possibles problemàtiques i incrementar el seu benestar. De la mà del Marcel Gratacós, treballem amb totes aquelles persones que vulguin millorar el seu estat de salut a nivell psicològic.

Les sessions de Psicologia d’Adults que oferim des de PsicoAction poden dividir-se en tres grans blocs. En primer lloc, ens encarreguem de treballar l’afrontament de conflictes per incrementar les habilitats psicosocials de les persones. Per un altre banda, apliquem tècniques psicològiques per a millorar la gestió emocional dels nostres clients. Finalment, també oferim sessions d’assessorament i orientació laboral, amb el propòsit de brindar ajuda en l’àmbit laboral.

Els serveis de Psicologia d’Adults s’ofereixen de forma conjunta, en funció de les necessitats de cada persona. A PsicoAction tractem d’adaptar-nos el màxim possible a les característiques dels nostres clients. D’aquesta manera, en les sessions de psicologia poden treballar-se diferents aspectes, depenent de les necessitats de cada persona. L’objectiu de les sessions de Psicologia per a Adults consisteix en brindar suport i eines psicològiques per incrementar la qualitat de vida dels nostres clients.

Gestió de problemes emocionals.

Ser capaç de gestionar correctament les emocions és un dels principals factors de benestar i salut mental. En aquest sentit, des de PsicoAction interpretem aquest aspecte psicològic com una de les bases de les nostres sessions de Psicologia per a Adults. Per a treballar la gestió de problemes emocionals, els nostres psicòlegs apliquen les tècniques psicològiques que s’han mostrat més eficaces.

Treballar amb un especialista de Psicologia per a Adults et pot resultat d’utilitat per aconsguir objectius personals, com per exemple:

 • Incrementar l’autoestima, així com l’autoconeixement i l’autoconfiança.
 • Desenvolupar una actitud positiva.
 • Eliminar les rumiacions i els pensaments negatius.
 • Reduir l’experimentació d’emocions negatives i incrementar les positives.
 • Incrementar l’estat d’ànim.
 • Gestionar i reduir les sensacions d’estrès.
 • Augmentar la capacitat d’organització, planificació i assoliment d’objectius.
 • Incrementar el rendiment i la satisfacció personal.

Afrontament de conflictes psicosocials.

Al llarg de la vida, totes les persones podem viure situacions conflictives o difícils d’afrontar.  Així mateix, aquestes situacions solen comportar una càrrega i un desgast psicològic important. Per aquest motiu, a PsicoAction creiem que desenvolupar les habilitats necessàries per superar els conflictes psicosocials resulta de vital importància per garantir una òptima qualitat de vida. Amb el propòsit d’aconseguir aquests objectius, a PsicoAction oferim plans individualitzats de treball psicològic. En aquest cas, les sessions de psicologia poden resultar molt útils per:

 • Incrementar la capacitat d’adaptació i les situacions noves i complexes.
 • Aprendre a expressar-se d’una forma assertiva i eficaç.
 • Superar situacions complexes i processos de dol.
 • Incrementar les habilitats psicosocials.
 • Resoldre conflictes interpersonals (parella, amics, familiars, etc.).
 • Millorar el control personal en situacions de tensió i aprendre a controlar la impulsivitat.
 • Augmentar la qualitat de les relacions personals.
 • Rebre suport psicològic en moments crítics.

Assessorament i orientació laboral.

Ser capaç de trobar el camí laboral adequat pot resultar una tasca més complicada del que sembla. Amb l’objectiu d’ajudar en aquest àmbit, a PsicoAction dissenyem plans individualitzats d’orientació laboral. La realització d’aquest tipus de sessions de Psicologia per Adults té com a objectiu incrementar l’ocupabilitat de les persones. Així mateix, els nostres professionals en orientació laboral brinden un suport constant durant el procés de recerca de feina. Els serveis d’orientació que s’ofereixen són els següents:

 • Suport psicològic a la situació d’atur.
 • Definició de l’objectiu professional i anàlisis de competències.
 • Anàlisis i millora del perfil laboral.
 • Assessorament acadèmic.
 • Treball i millora de competències transversals.
 • Suport en el procés de recerca de feina.
 • Millora del currículum i carta de presentació.
 • Preparació d’entrevistes de selecció