Psicologia de l’esport

PSICOLOGIA DE L’ESPORT

La psicologia de l’esport és un dels puntals de PsicoAction. De la mà de Fran Herruzo, treballem amb aquells esportistes, entrenadors i clubs que volen incloure l’entrenament psicològic a la seva rutina com a eines de millora i estabilització del rendiment.

Esportistes

Per ser un bon esportista és necessari que, a més d’entrenar les teves habilitats físiques, tècniques i tàctiques, entrenis les teves habilitats psicològiques. Factors com el nivell d’activació psicofisiològic, l’estrès, l’atenció, la motivació i l’autoconfiança, entre molts d’altres, influeixen en el teu rendiment esportiu.

Treballar amb un especialista de la Psicologia de l’Esport t’ajudarà a estabilitzar el teu rendiment i a tenir les eines necessàries per controlar els aspectes mentals que influeixen en l’activitat esportiva:

 • Establir objectius de forma adequada.
 • Posar en pràctica tècniques d’autoobservació i autoregistre que t’ajudaran a conèixer-te més com a esportista.
 • Saber que és i com pots aconseguir el teu nivell d’activació òptim.
 • Gestionar el nivell d’ansietat i estrés.
 • Conèixer i utilitzar tècniques de relaxació que t’ajudin en els moments que ho necessites.
 • Comprendre i aplicar estratègies psicològiques que permetin controlar pensaments disfuncionals que interfereixen en la teva pràctica esportiva.
 • Millorar el teu nivell d’atenció, fet que alhora influeix sobre l’aprenentatge, la pressa de decisions i el control emocional.
 • Saber que és i com s’aplica l’entrenament en imaginació.
 • Donar-te suport psicològic quan pateixis lesions.
 • Realitzar una correcta preparació personal per l’actuació en les competicions i entrenaments.
 • Solucionar problemes i prendre decisions.

Entrenadors

La psicologia de l’Esport t’ajuda a ser millor entrenador i a convertir en millors jugadors els teus esportistes.

 • Conèixer quines són les variables psicològiques més influents en el rendiment del esportistes i quines estratègies permeten modificar-les.
 • Conèixer quines són les necessitats psicològiques dels esportistes i com satisfer-les.
 • Integrar la psicologia als entrenaments.
 • Utilitzar estratègies psicològiques en entrenaments i competicions.
 • Comunicar-te de forma efectiva amb els teus esportistes en els entrenaments i competicions.
 • Millorar la teva capacitat per resoldre conflictes de forma efectiva.

Pares i mares 

Els pares i les mares són una altre figura bàsica en el món de l’esport, ja que tenen una influència enorme sobre els nens. Tot i que generalment els pares cerquen el millor pels seus fills, en moltes ocasions ens trobem que, per desconeixement i/o  falta d’assessorament, pares i mares poden dur a terme conductes que, lluny de resultar beneficioses, afecten negativament a l’experiència esportiva dels seus fills.

Si ets mare o pare d’un esportista, la Psicologia de l’Esport et pot ajudar a enriquir la seva experiència en el món de l’esport, fet que li aportarà grans beneficis en la seva vida adulta:

 • Conèixer les necessitats psicològiques de l’esportista.
 • Comprendre els termes d’autoconcepte, autoestima, control, indefensió, autoconfiança, fortalesa mental, etc.
 • Aprendre a transmetre la importància de la vida acadèmica.
 • Entendre la importància d’una correcta conducta dels familiars durant els entrenaments i les competicions.
 • Entendre la importància d’una correcta relació entre els familiars i els altres elements de l’experiència esportiva (entrenadors, àrbitres, altres pares, etc.).
 • Conèixer i aplicar estratègies de control emocional.
 • Saber com prevenir el dopatge i l’abandonament esportiu.
 • Saber com ajudar al fill lesionat.
 • Entendre la importància d’una comunicació efectiva.

Clubs, escoles i acadèmies

PsicoAction ha desenvolupat un programa per la creació d’un departament de Psicologia a clubs i escoles esportives..

Els objectius d’aquest programes han estat establits en funció de quatre nivells: club, entrenadors, esportistes i familiars. Per assolir aquests objectius, es realitzen:

 • Formacions en psicologia aplicada a l’esport per a entrenadors, esportistes i familiars.
 • Activitats a nivell de club per fomentar la transmissió de valors.
 • Entrenament psicològic amb els esportistes.
 • Assessorament i orientació als membres del club que així ho requereixin.